புதன், 28 ஜூன், 2023

சில்லு சில்லாய் – 12 - செயற்கை நாணல் படுகை – லால்குடி/திருத்தவத்துறை – ஞானப்பழத்தைப் பிழிந்துசில்லு – 1 – கட்டப்பட்ட ஈரநிலம், செயற்கை நாணல் படுகை

(என் ஆர்வ மிகுதியில் எழுதியிருக்கும் சில்லு 1 பகுதி கொஞ்சம் பாடம் போன்று இருக்கலாம். வாசிக்கப் பிடிக்காதவர்கள் தவிர்த்துவிடலாம்.)

செயற்கை நாணல்படுகை பற்றி அடுத்த பதிவில் சொல்கிறேன் என்று முந்தைய பதிவுகளில் சொல்லியிருந்தேன். ஸ்ரீராமும் அது எப்படி இருக்கும் என்று அறிய ஆவல் என்று சொல்லியிருந்தார். செயற்கை நாணல்படுகை பற்றிச் சொல்லும் முன் ஈரநிலங்களின் அவசியம் பற்றி சில குறிப்புகள்.

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2023

புதன், 14 ஜூன், 2023

போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்து சுற்றுலா – மூணார் – 1

 

1960 களின் பின்பாதியில் நான் எழுத்துக் கூட்டி வாசிக்க ஆரம்பித்த போது போடி, ராசிங்கபுரம் வழியாகச் செல்லும் பஸ்களின் நெற்றியில் எழுதியிருந்த மதுரை-உத்தமபாளையம், பெரியகுளம்-குமுளி, தேனி டு தேனி, பழனி-தேவாரம் போன்றவைகள்தான் நான் ஆர்வத்துடனும் அதிசயத்துடனும் வாசித்தவைகள்.

வெள்ளி, 2 ஜூன், 2023

சில்லு சில்லாய் - 11 - (Reed Bed) இயற்கை நாணல் படுகை/சம்பு (Narrow Leaf Cattail) – புள்ளி மூக்கு வாத்து (Indian Spot Billed Duck) - ஹோக்கர்கார் (Hokersar) சதுப்பு நிலம்

சில்லு – 1 (Reed Bed) நாணல் படுகை/சம்பு (Narrow Leaf Cattail-Typha) – புள்ளி மூக்கு வாத்து (Indian Spot-Billed Duck)

நாணல் என்பது பேரினங்களைச் சேர்ந்த தாவரங்களுக்கான பொதுப்பெயர். கோரை என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு. நாணல் படுகைகள் என்பது நாணல்களால் நிறைந்து இருக்கும் நீர்நிலைகள் அல்லது சதுப்பு நிலத்தின் ஒரு பகுதி. அவை ஆரோக்கியமான நதி மற்றும் நீர் நிலைகளின் அடையாளம். மீன்கள், முதுகெலும்பில்லாத விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் வாழ்வதற்குச் சிறந்த வாழ்விடத்தை வழங்குகின்றன.