புதன், 30 நவம்பர், 2022

காசர்கோட் கலோல்சவம் - பகுதி - 3

 

அடுத்த நாள் காலை (4-9-2022) அபிராமியின் நாட்டுப்புற நடனத்திற்கு மேக்கப்-ஒப்பனை இட அதே ஹாலைபெரிய அறையை அடைந்தோம்.


அன்வர் சார், உதவியாளர்களுடன் மேக்கப்ஒப்பனை செய்யத் தொடங்கினார். ஒப்பனை முடிந்ததும், மேடை ஏற அபிராமிக்கான நேரத்திற்காகக் காத்திருந்தோம்நேரமும் வந்தது. அபிராமி நன்றாகவே நாடோடி நடனத்தைச் செய்து முடித்தாள்

செவ்வாய், 22 நவம்பர், 2022

இந்திய கடற்படையின் கிழக்குக் கரையோரத் தலைமையக நகரத்தில் பயணம் - 8 - ருஷிகொண்டா கடற்கரை

பதிவுகள் மிகவும் தாமதமாகவும், இடைவெளி விட்டும் வருவதற்கு பெரிய 'ஸாரி' சொல்லிக் கொள்கிறேன். தவிர்க்கமுடியாத சூழல்கள். தொடரை முடித்துவிட வேண்டும் என்று முடிக்கிறேன்.  அதற்கும் ஒரு  'ஸாரி'.