திங்கள், 29 மே, 2023

சில்லு சில்லாய் – 10 - இயற்கையும் செயற்கையும்

 


(Reed Bed) நாணல்/சம்பு நீர்த்தாவர படுகை - செயற்கை நாணல்/நீர்த்தாவர படுகை

இயற்கையான Reed Bed - சம்பு - நீர்த்தாவரம் - சம்பு தாவரப்படுகை. இதைப் பற்றி விரிவாக அடுத்த பதிவில் வரும்

புதன், 24 மே, 2023

எனது மூன்றாவது விழியின் பார்வையிலே - 21 - குளத்துக் கொக்கு - INDIAN POND HERON

 

எங்களின் முந்தைய பதிவை/வுகளை வாசித்த, வாசித்துக் கருத்திட்ட அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்!

ஹெரான் வகைகள் வேறு சில இருந்தாலும் நான் பார்த்த ஹெரான் வகைகள் மூன்று. அதில் செந்நாரை - PURPLE HERON, சாம்பல் நாரை - GREY HERON பற்றி போட்டிருந்த நினைவு உங்களுக்கு இருக்கலாம். அந்த வகையில் இன்று மூன்றாவதாக குளத்துக் கொக்கு - INDIAN POND HERON.

புதன், 17 மே, 2023

மரம் ஒரு வரம்

 

“மரம் ஒரு வரம்”.  ‘வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம்’ என்ற வாசகங்கள் பயணத்தின் போதெல்லாம் முன் செல்லும் வாகனத்தின் பின்னால் எழுதியிருப்பதை நாம் எல்லோரும் எத்தனையோ முறை பார்த்திருப்போம். ஒரு மரம் எனக்கு எப்படி வரமானது என்பதைப் பற்றித்தான் இங்கு நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன்.